Que vol dir transparència?

A Esquerra Republicana de Catalunya creiem en la transparència, i tenim el compromís de fer de l’ajuntament de Sant Adrià una administració que ofereixi tota la informació als ciutadans de manera oberta.

I aquest compromís també l’apliquem a la nostra formació amb assemblees obertes a la ciutadania, on tothom pot assistir-hi, escoltar i dir la seva.

Aquesta transparència també ha de mostrar-se, i de manera més evident si cal, en la comptabilitat.

La gestió dels diners ha de ser quelcom totalment clar i entenedor per al ciutadà, i és per això que no amaguem el que cobren els nostres regidors pel seu servei a la ciutat.

Què fan els regidors?

Calendari

Durant tota la legislatura està disponible un calendari obert amb tots els actes i reunions als quals assisteixen els nostres regidors

Feina feta

Teniu un recull complet de totes les mocions, preguntes i actes que han realitzat durant la legislatura 2014-19

Patrimoni i bens

Tens disponibles els les declaracions de béns patrimonials i declaració d'incompatibilitats dels nostres regidors tal i com marca la llei

Quant cobren els nostres regidors?

Els regidors d’Esquerra Republicana a Sant Adrià no tenen un sou fix, i cobren una remuneració en concepte de dietes per assistència als plens i les comissions.

Actualment aquestes dietes ascendeixen a 680 €/mes. Aquesta remuneració està subjecta a la retenció d’IRPF (el 15%, es a dir 80€), el que deixa una remuneració neta de 600€/mes.

D’aquests diners un 10% (60€) s’aporten al partit, pel que finalment els regidors acaben rebent 540€/mes per la seva tasca de regidors.

Declaració de béns patrimonials i declaració d'incompatibilitats

Aquí trobaràs els perfils i trajectòries professionals dels representants polítics locals i dels titulars dels òrgans directius de l’ens i dels organismes vinculats. També hi ha les seves dades de contacte i les seves retribucions. En el cas dels alts càrrecs, també les declaracions d’activitats, patrimonials i interessos.

Pressupostos de campanya

Perquè ens agrada la transparència, som el únic partit que publica sempre els seus pressupostos de les campanyes.

ERC no té cap préstec amb cap entitat bancaria, i els recursos destinats a les campanyes són fruit, entre d’altres, de l’estalvi durant 4 anys de les aportacions dels seus membres.

Campanya 28A
Campanya 26M