4 anys de feina a cop d'ull

"La gent d'Esquerra som els que sempre hi som, som els que treballem més que ningú. Pocs partits poden dir que han fet tantes coses per canviar la seva ciutat en tan poc temps"
Rubèn Arenas
Portaveu Municipal d'ERC

Mocions

101 +

Preguntes

204 +

Paradetes

23 +

Actes

15 +

Feina feta per barris

Mocions

 1. Moció per ampliar l’horari de les biblioteques del municipi.
 2. Moció de suport a la conservació i rehabilitació dels panots amb la numeració de l’antic mercat d’encants.
 3. Moció per la creació d’un pre-consell de barri per a Sant Adrià Nord
 4. Moció del sobre la dignificació de l’espai situat a la plaça de Guillermo Vidaña de record a les víctimes dels atemptats terroristes
 5. Moció per crear una oficina local de turisme
 6. Moció per demanar el soterrament de les línies elèctriques aèries
 7. Moció per instal·lar plataformes per a la millora de l’accessibilitat a totes les parades d’autobús de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. Quan estaran instal·lades les parades adjudicades al segon concurs del Mercat d’Abastament
 2. Si el CEIP Pompeu Fabra ha demanat bonificació d’ICIO per les obres realitzades.
 3. Quines actuacions s’estan fent per controlar els actes vandàlics al parking de la Pollancreda. Suggerim instal·lar càmeres de seguretat.
 4. Preguntem sobre les queixes de soroll desmesurat al CEIP Pompeu Fabra.
 5. Demanem explicacions sobre el pagament de la llei de barris de 2011.
 6. Demanem quines actuacions es faran per solucionar les queixes de veïns de Pl Vila pel joc amb pilotes de goma o cuir.
 7. Demanem una solució permanent pel pas de vianants de la Pl Vila.
 8. Informem que les paperes del c/Onze de Setembre no s’estan netejant adequadament i suggerim que es coordini millor amb Badalona.
 9. Informem que els veïns del c/Ricart es queixen que l’aigua de l’aixeta els hi surt groga.

Mocions

 1. Moció per encarregar una auditoria externa dels poliesportius Besòs i Marina-Besòs
 2. Moció per evitar l’enderroc de les estructures que resten de les 3 xemeneies.
 3. Moció per protegir i fomentar les festes de Sant Joan Baptista.
 4. Moció de mesures urgents per a la retirada de les deixalles de l’abocador incontrolat en els marges de les vies ferroviàries de titularitat d’ADIF.
 5. Moció per crear una platja per a gossos, el manteniment dels pipicans i la dignificació dels voluntaris animalistes.
 6. Moció per catalogar la desembocadura del riu Besòs com a zona humida
 7. Moció per la creació d’una oficina receptora de propostes per al futurismos de les Tres Xemeneies.

Preguntes

 1. Resposta a l’incident ocorregut al C/Barcelona i la gran alarma social creada.
 2. Sol·licitem aclaració sobre el PERI que afecta al Alcampo i votem negativament al mateix.
 3. Preguntem si s’ha revocat la llicència a la zona de les piscines descobertes.
 4. Proposta d’instal·lar una càmara on es produeixen els vessaments d’escombraries descontrolats a les vies d’ADIF
 5. Informació sobre un atropellament de tren.
 6. Insistir en que hi ha dos parcs infantils a la zona de la Pl Tèxtil i en canvi no n’hi han a altres places.
 7. En quina situació es troben les festes de Sant Joan
 8. Estat del camp de petanca de Marina – Besòs
 9. Si el projecte d’AMB de les antigues piscines descobertes està consensuat amb el Consell Comarcal.
 10. Si com Ajuntament podem proposar que fer amb la resta de l’espai de les antigues piscines descobertes.
 11. Ocupacions del carrer Sant Pere

Mocions

 1. Moció per un pla d’impuls del polígon industrial Monsolís

Preguntes

 1. Quines mesures s’estàn prenent per evitar que un veï tingui atemorit a un edfici de l’Av. Ferrocarril, ja que els veïns no poden denunicar per por.
 2. Quines iniciatives s’estan prenent per potenciar l’activitat econòmica del polígon de Montsolís.
 3. Informem que s’ha presentat una instància per la instal·lació d’un fanal a Trajana.
 4. Quina actuació hi ha prevista per reparar el sot que hi ha al c/Pereda.
 5. Quina actuació hi ha prevista per evitar que els camions i tràilers aparquin als carrers del polígon de manera indefinida amb el conseqüent deteriorament de l’asfalt i la calçada.
 6. Si es fa un seguiment policial dels guals de la ciutat i específicament del polígon Montsolís.
 7. Si s’ha contemplat la instal·lació de fibra òptica als polígons industrials de la ciutat.Mocions

 1. Moció per arranjar i millorar la mobilitat al barri de la Catalana
 2. Moció per impulsar millores al barri de la Catalana.
 3. Moció per crear una oficina local de Turisme. 
 4. Moció per encetar un procés de negociaciço amb el Consell Comarcal i la societat Tanatori Litoral SL, per deixar sense efecte l’obligatorietat de la construcció d’un forn crematori.
 5. Moció per garantir el dret al descanso dels veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. Informar sobre la voluntat dels veïns d’organitzar una cursa i sobre la seva viabilitat.
 2. Preguntar quan s’executarà el pressupost participatiu del carrer Carmen Amaya.
 3. Saber qui pagava els subministraments i l’aire acondicionat de la caseta de La Catalana i qui n’era el propietari.
 4. Sol·licita resposta per escrit a les instàncies presentades sobre el barri de la Catalana.Mocions

 1. Moció per instal·lar plataformes per a la millora de l’accessibilitat a totes les parades d’autobús de Sant Adrià de Besòs
 2. Moció perquè Sant Adrià de Besòs adopti noves mesures per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible intraurbà i interubà.
 3. Moció per garantir el dret al descanso dels veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. Com està la situació del projecte urbanístic a la zona propera a la Ciutat Esportiva de l’Espanyol.

Mocions

 1. Moció per ampliar l’horari de les biblioteques del municipi.
 2. Moció per commemorar la II República i demanar una millora dels espais de memòria històrica a Sant Adrià de Besòs.
 3. Moció per sol·licitar que l’edifici de l’antic ambulatori de la Mina es destini per a residència de gent gran i centre de dia.
 4. Moció per refermar el compromís de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs amb l’enderroc de l’edifici Venus.
 5. Moció per garantir el dret al descanso dels veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. Perquè no hi ha actuació policial en els casos concrets de narcopisos coneguts.
 2. Quines garanties es donen perquè al solar del c/Estrelles no es tornin a ficar toxicòmans
 3. Sol·licitar si els locals del Port Fòrum tenen l’IBI al dia
 4. Es demana convocar una mesa de treball per al nou Pla de Transformació del barri de la Mina
 5. Quin és l’objecte del conveni amb la FAGIC i en què s’invertirà la bestreta de 20.000 € de l’anomenat conveni.
 6. Pregunta pel projecte presentat per part dels veïns sobre horts urbans pels solars buits de la Mina.
 7. Es pregunta com es la convivència entre veïns i ocupants als habitatges públics ocupats.Feina feta per tota la ciutat

Mocions

 1. Moció de suport a la conservació i rehabilitació dels panots amb la numeració de l’antic mercat d’encants.
 2. Moció per commemorar la II República i demanar una millora dels espais de memòria històrica a Sant Adrià de Besòs.
 3. Moció de suport a la proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
 4. Moció en suport al Banc d’ADN per a les identificacions dels desapareguts a la Guerra Civil
 5. Moció per a la recuperació i la dignificació de l’espai de memòria del Camp de la Bota
 6. Moció d’adhesió al projecte stolpersteine per recordar i retre homenatge als deportats als camps nazis.

Preguntes

 1. Pregunta per l’execució dels acords de la moció referit als panots de l’antic mercat d’encants i el panell informatiu a la Pl del Mercat.
 2. Es pregunta per l’execució del projecte del Camp de la Bota i es demana que es separi el debat de l’hotel i el del memorial. Es poden fer tres espaís interrelacions que constituirien el memorial del Camp de la Bota sense que això condicioni res urbanísticament.

Mocions

 1. Moció de suport a les mobilitzacions i accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre.
 2. Moció per protegir la fauna i la flora autòctona del riu Besòs.
 3. Moció per encetar un procés de negociació amb el Consell Comarcal i la societat Tanatori Litoral, SL, per deixar sense efecte l’obligatorietat de la construcció d’un forn crematori.
 4. Moció de per instal.lar caixes de niament per a ratpenats amb la intenció de controlar de forma ecològica les poblacions de mosquits.
 5. Moció per catalogar la desembocadura del riu Besòs com a zona humida
 6. Moció per a la millora de la qualitat de l’aire.
 7. Moció per a la creació d’un pla local de residu zero d’acord amb l’Estratègia Catalana Residu Zero.
 8. Moció per garantir el dret al descans dels veïns i veïnes de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. En quina situació es troba l’estat de l’aigüa a les platges de Sant Adrià.
 2. Com es realitzarà la mesura i control del soroll als concerts de l’estiu.
 3. On hi ha energia solar a edificis municipals i si afecta al consistori el canvi de normativa pel que fa a l’anomenat impost del sol.
 4. L’estat del xiprer de c/Ricart
 5. Es comenta el fet que una part de la recollida pneumàtica no funciona, demanem saber si encara això es paga tot o es prorrategen els pagaments.
 6. Si tenen a disposició les al·legacions de STOP Crematori sobre la instal·lació d’un tanatori-crematori i què en pensen al respecte.
 7. En quin estat es troben les llicències del tanatori – crematori.
 8. Es pregunta sobre el control de plagues, concretament les referides a roedors.
 9. Si es contempla en el contracte de neteja un seguiment a nivell estadístic d’eficiència i costos per barri.
 10. Criteri sobre la distribució dels contenidors a la ciutat.
 11. Que al plec de condicions de contracte de neteja no hem vist aportació de millora pel que fa a Medi Ambient.
 12. Si hi ha prevista alguna acció política de saber l’informe negatiu del secretari a la concessió de la llicència del tanatori, demanem que no es concedeixi i que sigui tingut en compte que ja són dos els informes negatius al respecte.
 13. Com i quan es comunicarà la decisió a STOP Crematori, sobre el canvi de parer respecte la concessió de la llicència.
 14. Si Urbaser farà servir tota la informació recollida a la campanya.
 15. Que els veïns de la Catalana insisteixen en una olor a pneumàtics constant.

Mocions

 1. Moció per encarregar una auditoria externa dels poliesportius Besòs i Marina-Besòs.
 2. Moció per reobrir la piscina i el gimnàs Ricart
 3. Moció per acabar amb la situació de desemparament dels treballadors i treballadores del Marina-Besòs
 4. Moció per a la possible municipalització del poliesportiu Marina-Besòs

Preguntes

 1. Situació dels poliesportius
 2. Intervencions concretes als poliesportius fetes amb el romanent destinat al Poliesportiu Besòs
 3. Informació sobre les cartes que van enviar els gestors del Marina – Besòs a les entitats sobre l’ús i pagament per l’utilització de les instal·lacions esportives.
 4. Si el projecte de l’AMB per les antigues piscines descobertes està consensuat amb el Consell Comarcal
 5. Que es proposa fer l’Ajuntament amb la resta de l’espai de les piscines descobertes.
 6. Demanar a l’empresa gestora de GYMSPORT una auditòria voluntària ja que els comptes no estan clars.
 7. Demanen posar data a la remunicipalització per incompliment del plec de condicions per part del concessionari de Marina-Besòs
 8. Si davant la situació insostenible del pavelló: es recupera el camp de futbol, es recuperen les piscines exteriors i si es té previst el rescat de la plantilla del poliesportiu.
 9. Com es troba el plec de condicions per treure a licitació Marina – Besòs a data 9/1/19

Mocions

 1. Moció per crear una comissió que elabori una guia pràctica per incloure criteris de responsabilitat social, ètic i ambiental en la contractació pública.
 2. Moció per tal que el lloc web i les adreces de correu de l’Ajuntament adoptin el domini ‘.cat’.
 3. Moció sobre el seguiment i execució de les mocions aprovades pel Ple i la seva publicació al portal de la transparència.
 4. Moció per un país lliure de corrupció d’estat
 5. Moció relativa a la reinversió del superàvit a l’Administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.
 6. Moció per avançar cap a un model de taxes i impostos redistributius.
 7. Moció per a la transparència de l’activitat dels membres de l’equip de govern i dels càrrecs de confiança.
 8. Ple extraordinari sobre la situació processal dels investigats per corrupcó a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.

Preguntes

 1. Sol·licitem que no s’enviïn targetes censals amb els col·legis electorals incorrectes, donat els canvis de col·legis electorals.
 2. Suggerim habilitar un espai comú a la Pl Vila on tots els partits polítics puguin estar els 15 dies de campanya electoral.
 3. Recordem la convocatòria de la 2a comissió especial sobre les carpes.
 4. Preguntem pel canvi en el procediment de sol·licitud d’ús de les sales del centre cultural Polidor.
 5. Es prega que es puguin fer mitjançant seu electrònica sol·licitud dels espais en les instal·lacions municipals.
 6. Incloure l’organització dels pressupostos participatius al ROM.
 7. Demanem perquè als pressupostos participatius no són projectes de ciutat més amplis i s’acoten a problemàtiques molt concretes i locals.
 8. Que Ràdio La Mina ha entrat la justificació de la subvenció per valor de 120.000 €
 9. Ens queixem que no hi ha prou informació sobre els projectes presentats pel pressupost participatiu.
 10. Sol·licitem rectificació del nom de la ciutat a un document oficial de la Diputació de Barcelona.
 11. Quan es farà el desplegament del domini .cat al web municipal.
 12. Si hi ha avenços en els assumptes penals del Marina – Besòs.
 13. Sol·licitem informació sobre els contenciosos i assumptes legals de l’Ajuntament.
 14. Preguntem si la web del Consell ja té actualitzades les dades obligatòries segons Llei de Transparència.
 15. Informem que AMB ha tret una subvenció pel manteniment dels portals de transparència.
 16. Pregunta si com a equip de govern hi ha previst un comunicat de premsa de cara a clarificar la situació de l’Ajuntament en relació a les detencions d’un regidor.
 17. Demanem per les notícies de la premsa que informen sobre un postposament dels judicis als regidors investigats.
 18. Informació sobre el conveni amb Ràdio La Mina.

Mocions

 1. Moció per evitar l’enderroc de les estructures que resten de les 3 xemeneies.
 2. Moció per a la creació d’una oficina receptora de propostes per al futur de les Tres Xemeneies.

Preguntes

 1. La Plataforma per les 3 Xemeneies demana la declaració BCIL i la recolzem.
 2. Informació sobre l’avantprojecte de les 3 Xemeneies.
 3. Sobre la decisió de la cessió de les 3 Xemeneies oferta per Endesa.
 4. Sobre quin serà l’objecte del conveni sobre el PDU de les 3 Xemeneies.
 5. Si hi ha una data aproximada d’aprovació del PDU.
 6. Quant de temps es trigarà a tirar endavant tot el procediment del PDU.

Mocions

 1. Moció per demanar la prohibició de la caça amb llebrers.
 2. Moció per crear una platja per a gossos, el manteniment dels pipicans i la dignificació dels voluntaris animalistes.
 3. Moció per instal.lar caixes de niament per a ratpenats amb la intenció de controlar de forma ecològica les poblacions de mosquits.

Preguntes

 1. Actuacions previstes per solucionar la saturació i explorar una ampliació, al Centre Comarcal d’Animals
 2. Si s’ha pogut reubicar la colònia de gats de Can Rigalt i proposta de creació d’un refugi per a gats al Parc del Litoral.
 3. Pels robatoris al Centre Comarcal d’Animals i si s’han realitzat millores.
 4. Perquè s’ha demanat a les voluntàries animalistes fer-se càrrec d’una colònia felina a l’UPC
 5. Assistir a la reunió a Medi Ambient entre voluntàries i el departament.
 6. Que passarà amb el centre comarcal d’animals si tanca el Consell Comarcal i si Badalona no estableix conveni i porta la política d’animals des del seu Ajuntament.

Mocions

 1. Moció per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència.
 2. Moció sobre els atacs del Govern de l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica.
 3. Moció de suport a la Resolució 1/XI, del Parlament de Catalunya, relativa a l’inici del procés de creació d’un estat català independent en forma de república.
 4. Moció per declarar persona non grata el monarca espanyol Felip VI.
 5. Moció per la democràcia i la sobirania local
 6. Moció en defensa de la llibertat d’expressió i de solidaritat amb les encausades per cremar fotos del rei.
 7. Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat i en suport als resultats del referèndum d’autodeterminació, com a expressió del dret a decidir del poble.
 8. Moció per exigir la llibertat de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, i per aturar l’aplicació del 155.
 9. Moció per sol.licitar l’apropament i excarceració dels presos catalans Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Josep Rull, Jordi Turull i Raül Romeva.
 10. Moció per manifestar la desproporció judicial en el cas del joves d’Altsasu.
 11. Moció per l’abolició de la monarquia.

Preguntes

 1. Preguntem per la posició del PSC davant la convocatòria d’un referèndum d’autodeterminació per l’1 d’octubre de 2017.
 2. Preguntem sobre una valoració i opinió sobre la identificació i confiscació de material electoral referent a l’1 d’octubre per part de Policia Local i Mossos d’Esquadra.
 3. Preguntem sobre l’ordre de fiscalia a Policies Locals i dubtem de la seva validesa jurídica i demanem que no s’apliqui a Sant Adrià.
 4. Sol·licitem informació sobre una operació de la Guàrdia Civil a una impremta de la ciutat.
 5. Demanem saber si tenim concedit el permís pel dia 23/09 sobre l’1 d’octubre.
 6. Quin criteri va seguir la Policia Local per intervenir l’acte del diumenge 24/09 amb la retirada d’uns cartells quan els Mossos d’Esquadra van dir que no calia actuació policial.
 7. Condemnem el fet que una regidora de l’equip de govern estigués gravant vídeos i fent trucades, simulant anar contra el nostre acte i que immediatament aparagués la Policia Local.

Mocions

 1. Moció en commemoració del 28 de juny, Dia de l’Alliberament o l’Orgull Lesbianes, Gais, Bisexuals i Transexuals (LGBT).
 2. Moció per un reforç en les actuacions contra les violències de gènere.
 3. Moció per crear una taula de gènere municipal.
 4. Moció per commemorar el Dia de l’Orgull i l’Alliberament LGTBI que té lloc el 28 de juny.
 5. Moció per commemorar el 25 de novembre Dia Internacional de la Violència vers les Dones.
 6. Moció de suport a la vaga feminista del 8 de març de 2018, convocada pels sindicats CCOO i UGT.
 7. Moció de rebuig al nomenament de María Elósegui Itzaso al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) per les seves afirmacions en contra de l’homosexualitat i la transsexualitat.
 8. Moció de rebuig a la sentència de “La Manada” i per a la defensa dels drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
 9. Moció de suport al 25 de novembre, Dia Internacional per a l’Erradicació de la Violència Masclista.

Preguntes

 1. Demanem que si tots els logos dels partits surten a un cartell sobre Dona, també aparagui el d’ERC.
 2. Demanem que s’augmenti el pressupost destinat al premi “Paraules d’Adriana”.
 1. Moció per demanar una nova llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència  habitacional.
 2. Moció en defensa de les polítiques de lluita contra la pobresa energètica i l’emergència habitacional.
 3. Moció per a la promoció de producció i consum d’energies netes per consolidar la sobirania energètica local.
 4. Moció sobre l’establiment de mesures de caràcter social per donar resposta a la problemàtica de les persones sense sostre.
 5. Moció de per eliminar de les hipoteques l’índex de préstecs hipotecaris a més de tres anys (IRPH) declarat.

Mocions

 1. Moció de suport a la interconnexió del tramvia per la Diagonal i la prolongació fins a Badalona.
 2. Moció per instal·lar plataformes per a la millora de l’accessibilitat a totes les parades d’autobús de Sant Adrià de Besòs.
 3. Moció perquè Sant Adrià de Besòs adopti noves mesures per impulsar la bicicleta com a mitjà de transport sostenible intraurbà i interubà.

Preguntes

 1. Preguntem per les partides del Consell Comarcal sobre carril bici pel Barcelonès. Plantegem que seria la oportunitat perfecta per demanar un a Sant Adrià.
 2. Es pregunta sobre si en el Pla de Mobilitat s’inclouen els patinets elèctrics.
 3. Preguntem qui pagarà el carril bici quan quedi neta la zona on ara es produeixen abocaments al costat de la estació d’ADIF.
 1. Moció per oferir Sant Adrià de Besòs com a ciutat acollidora de refugiats.
 2. Moció en defensa de l’acollida de les persones refugiades.
 3. Moció a favor de l’aixecament del bloqueig polític, econòmic, comercial i financer per part dels Estats Units d’Amèrica contra Cuba.
 4. Moció per a l’acollida immediata a Catalunya de persones refugiades i migrants.
 5. Moció de suport a l’entitat PROACTIVA OPEN ARMS.
 1. Moció d’ICV-EUiA, SAeC, ERC, PSC, MES i Josefa López, regidora no adscrita, per promoure la reforma constitucional en defensa del sistema públic de pensions.
 2. Moció de MES, PDeCAT, ERC, Josefa López, regidora no adscrita, PSC, ICV-EUiA i SAeC per impulsar la creació de places públiques de servei residencial per a gent gran.
 3. Moció del PSC, ICV-EUiA, MES, SAeC, ERC i regidora no adscrita per sumar-se a les reivindicacions de l’organització sindical UGT i donar suport a la campanya contra la pujada de només el 25% de les pensions i la pèrdua de poder adquisitiu.

Mocions

 1. Moció de suport a les petites i mitjanes empreses, i contra la morositat.
 2. Moció per evitar la utilització d’empreses multiserveis per part de l’Ajuntament.
 3. Moció d’ERC per crear una oficina local de turisme.

Preguntes

 1. Es demana accelerar el plec de condicions pel nou Mercat d’Abastaments.
 2. Informem sobre l’aparició d’una paradeta informativa d’una secta enmig de la Fira d’Artesans.
 3. Preguntem per la incubadora d’idees i quanta gent la fa servir.
 4. Sol·licitem que ens facin arribar el plec de condicions a Mercadona.
 5. Preguntem que amb el concurs sobre el Mercat d’Abastaments no es cobriran totes les parades que si s’obrirà igualment.
 6. Manifestem no està gens d’acord amb posar tarimes sobre la calçada a l’Av Catalunya per les terrasses dels bars.
 7. Es demana la constitució d’una associació d’empreses dels polígons de la ciutat per tenir un interlocutor únic.
 8. Es fa un prec al Comisisonat d’universitat per aprofitar la presència de la universitat per la dinamització dels nostres polígons industrials.
 9. Preguntem si s’ha fet la recepció d’obra del Mercat d’Abastaments.
 10. Preguntem en quina situació és troba la ganiveteria del mercat.
 11. Preguntem si és cert que s’ha fet una moratòria sobre pisos turístics i perquè l’oposició no ha estat informada al respecte.
 12. Demanem informació sobre la compra de la nau de Schott Ibèrica per part de Bershka i de la instal·lació d’un hotel al Port fórum.
 13. Demanem valoració sobre la ruta de la tapa i la seva incidència al comerç
 14. Demanem que ens actualitzin les dades referents a la taxa municipal del mercat d’encants.
 15. Demanem no baixar les taxes del mercat d’encants a canvi d’un augment dels serveis del mateix.
 16. Preguntem pel control dels lloguers turístics de vaixells i quina regulació l’afecta.
 17. Preguntem sobre la reunió amb comerciants a l’entorn de la proposta de peatonalització del tram nord de l’Av.Catalunya.
 18. Informem de les queixes dels paradistes del mercat d’abastaments de males olors.
 19. Preguntem les conclusions de l’equip de govern sobre la jornada organitzada per EUSAB SA. sobre aigües freàtiques i quines actuacions tenen previstes fer.
 20. Preguntem sobre si es tancarà alguna zona per la campanya nadalenca.
 21. Sol·licitem informació sobre la regulació dels pisos turístics.

Mocions

 1. Moció per organitzar bressols d’estiu públics municipals.
 2. Moció perquè la història del poble gitano de Catalunya sigui inclosa en el currículum escolar.

Preguntes

 1. Informem sobre la nostra proposta per remodelar la Festa Major.
 2. Ens fem ressó de les queixes dels veïns per la concentració d’activitat i decoració als fanals a Sant Adrià Nord.
 3. Proposem la reordenació de les casetes de les entitats del Passeig de la Rambleta.
 4. Demanem que sigui obligatori l’ús de gots reutilitzables a totes els serveis de bar de la Festa Major.
 5. Demanem perquè no s’ha fet una recepció oficial a l’equip femení de bàsquet recentment ascendit a 1a divisió.
 6. Exigim més difusió de les beques de continuïtat.
 7. Preguntem si tots els contractes són del mateix tipus respecte el Conveni de suport a l’educació.
 1. Moció en suport a les associacions culturals de la ciutat.
 2. Moció per declarar la figura històrica i tradicional dels passadors com a patrimoni etnològic propi de la ciutat de Sant Adrià de Besòs.
 3. Moció per ampliar l’horari de les biblioteques del municipi.

Preguntes

 1. Preguntem per les mesures previstes per l’equip de govern per pal·liar la manca d’efectius de la Policia Local.
 2. Actuacions per garantir el civisme i la seguretat dels assistents als concerts d’estiu des del transport públic fins al recinte on es celebra l’esdeveniment.
 3. Demanem còpia del conveni original i informe de secretaria sobre el conveni amb la Protecció Civil.
 4. Recordem la necessitat de fer un inventari actualitzat de guals.
 5. Ens mostrem satisfets per l’introducció d’una APP per la Policia Local.
 6. Denunciem el robatori i destrucció dels nostres cartells electorals.
 7. Preguntem sobre la freqüència d’accidents a la rotonda de l’arc de Sant Adrià.
 8. Sol·licitem valoració de la policia de proximitat.
 9. Sol·licitem el calendari laboral i el conveni de la Policia Local.
 10. Preguntem per l’avaluació de la campanya de civisme per evitar els excrements d’animals al carrer.
 11. Denunciem la situació tensa a un Ple per la manca de seients per públic, una demanda que es podia preveure i que caldria haver solucionat habilitant més espais per seguir el Ple.
 12. Sol·licitem saber quantes sancions han estat posades i a quant ascedeixen, pel que fa a les campanyes contra els excrements al carrer i les deixalles.
 13. Preguntem en quina situació es troba la Policia Local, desrés dels últims canvis i la promoció a inspector del sergent Molina.
 14. Preguntem per la finalització de la peatonalització de l’Av. Catalunya els diumenges.
 15. Preguntem per si la Policia Local està participant activament en la nova campanya de civisme.
 16. Preguntem per la seguretat de la Cavalcada de Reis, davant d’un atropellament sense conseqüències a una dona.
 17. Sol·licitem informació sobre el nivell de seguretat i incivisme durant la Festa Major, donades les incidències i queixes dels veïns sobretot diumenge al matí.
 18. Felicitem a la Policia Local per obrir un compte de Twitter però exigim que es faci un ús imparcial del mateix, evitant la promoció de partits polítics concrets.

Preguntes

 1. Demanem que es fraccioni l’IBI mensualment.
 2. Demanem saber les despeses bancàries de l’Ajuntament en els darrers 4 anys.

Preguntes

 1. Demanem si és possible proposar a una farmàcia del municipi que faci un horari de 24 hores o que vulgui assumir totes les guàrdies per tal d’eliminar les guàrdies obligatòries als que no les volen realitzar per una qüestió de manca de rendibilitat.

Mocions

 1. Moció de declaració política sobre el servei de rodalies de Catalunya.
 2. Moció per declarar el municipi en contra del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP).
 3. Moció sobre el deute de la Generalitat i subsidiàriament de l’Estat espanyol amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
 4. Moció per demanar a la Generalitat la posada en funcionament d’un jutjat de família provisional mentre s’aprovi definitivament la creació ordinària d’un nou jutjat de família per a Badalona.
 5. Moció de mesures urgents per a la retirada de les deixalles de l’abocador incontrolat en els marges de les vies ferroviàries de titularitat d’ADIF.
 6. Moció per denunciar els retards continuats de Rodalies – RENFE.
 7. Moció per donar suport a la campanya “No al Amianto” de jubilats de Macosa-Alstom afectats per amiant. 
 8. Moció per adherir-se a l’Associació de Municipis i Entitats per l’aigua pública (AMAP).
 9. Moció per demanar el soterrament de les línies elèctriques aèries.

Preguntes

 1. Expliquem que la Generalitat ha fet un pagament del deute pendent amb l’Ajuntament, d’1,2 M€ i que aquest deute ha disminuït a 900.000 €
 2. Preguntem si l’Interventor pot informar del pagament realitzat per la Generalitat.

Rubèn Arenas Portaveu Grup Municipal d'ERC

Feina de formigueta per una ciutat plena d'oportunitats. Volem una ciutat que sigui capaç de treure el millor de si mateixa i projectar-se amb les seves potencialitats. Una ciutat que realment estigui al servei de les persones.

Antoni Vélez Regidor d'ERC

Hem treballat molts temes molt sectorials i també per donar solució a problemàtiques concretes de cada barri. Hem posat la feina del grup municipal al servei de les persones.

Tots els nostres actes